Sigurno u budućnost

Izvještaji za 2020

- Revizorski izvještaj za 2020. godinu

- Bilans stanja za 2020. godinu

- Bilans uspjeha za 2020. godinu

- Bilans tokova gotovine za 2020. godinu

- Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2020. godinu

- Izvještaj o poslovanju u 2020. godini

- Note uz finansijske izvještaje za 2020. godinu

Izvještaji za 2019

- Revizorski izvještaj za 2019. godinu

- Bilans stanja za 2019. godinu

- Bilans uspjeha za 2019. godinu

- Bilans tokova gotovine za 2019. godinu

- Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2019. godinu

- Izvještaj o poslovanju u 2019. godini

- Note uz finansijske izvještaje za 2019. godinu

Izvještaji za 2018.

- Revizorski izvještaj za 2018. godinu

- Bilans stanja za 2018. godinu

- Bilans uspjeha za 2018. godinu

- Bilans tokova gotovine za 2018. godinu

- Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2018. godinu

- Izvještaj o poslovanju u 2018. godini

- Note uz finansijske izvještaje za 2018. godinu

Izvještaji za 2017.

- Revizorski izvještaj za 2017. godinu

- Bilans stanja za 2017. godinu

- Bilans uspjeha za 2017. godinu

- Bilans tokova gotovine za 2017. godinu

- Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2017. godinu

- Izvještaj o poslovanju u 2017. godini

- Note uz finansijske izvještaje za 2017. godinu

Izvještaji za 2016.

- Revizorski izvještaj za 2016. godinu

- Bilans stanja za 2016. godinu

- Bilans uspjeha za 2016. godinu

- Bilans tokova gotovine za 2016. godinu

- Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2016. godinu

- Izvještaj o poslovanju u 2016. godini

- Note uz finansijske izvještaje za 2016. godinu

Izvještaji za 2015.

- Revizorski izvještaj za 2015. godinu

- Bilans stanja za 2015. godinu

- Bilans uspjeha za 2015. godinu

- Bilans tokova gotovine za 2015. godinu

- Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2015. godinu

- Izvještaj o poslovanju u 2015. godini

- Note uz finansijske izvještaje 2015. godinu