Sigurno u budućnost

O NAMA

Identifikacioni broj poreskog obveznika (JIB) u .pdf formatu

“Osiguranje Garant” d.d. ima zaključen ugovor  o zastupanju u osiguranju sa „Zetetik“ doo iz Brčkog J.J. Štrosmajera 17, JIB: 4600368530001, registrovanog zastupnika u osiguranju po rješenju Agencije za osiguranje RS br. 05-506-1-5/15 od 20.07.2015. godine registarski broj: RDZ-1-18, koga zastupa direktor Slađana Mijatović.