Sigurno u budućnost

NASLOVNA

Dokumenti za preuzimanje:

PRIJAVA – ODŠTETNI ZAHTJEV iz osiguranja od automobilske odgovornosti – Novo
Preuzmi PDF >> | Preuzmi Word >>

Spisak dokumentacije - | Preuzmi >>

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA U REPUBLICI SRPSKOJ – | Preuzmi >>

PRIJAVA ŠTETE IZ OSNOVA AUTONEZGODE - | Preuzmi >>

PRAVILNIK O POSTUPANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE “OSIGURANJE GARANT” D.D. U VEZI SA PRITUŽBAMA- | Preuzmi >>

INTERNI PRAVILNIK O POSTUPANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE “OSIGURANJE GARANT” D.D. U VEZI SA PRITUŽBAMA - | Preuzmi >>

DOPUNSKI USLOVI ZA OSIGURANJE VOZAČA, PUTNIKA I RADNIKA OD POSLJEDICANESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE) UZ OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA   - | Preuzmi >>

ZAHTJEV ZA POVRAT PREMIJE Preuzmi>>

NAPOMENA:
Za prijavu nematerijalne štete nema poseban šablon nego se ista prijavljuje putem jedinstvene prijave sa prilaganjem adekvatne medicinske dokumentacije navedene u „spisak dokumentacije“

Pritužbe se šalju na sledeće adrese:

-pošta:  „Osiguranje Garant“  DD, Banjalučka 54, 76100 Brčko ili

-mail: office@osiguranjegarant.com  ili

-fax: 049/204-111