Sigurno u budućnost

NASLOVNA

Dokumenti za preuzimanje:

PRIJAVA – ODŠTETNI ZAHTJEV iz osiguranja od automobilske odgovornosti – Novo
Preuzmi PDF >> | Preuzmi Word >>

Spisak dokumentacije – Novo | Preuzmi >>

ZAJEDNIČKI USLOVI ZA OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA U REPUBLICI SRPSKOJ – Novo | Preuzmi >>

PRIJAVA ŠTETE IZ OSNOVA AUTONEZGODE - Novo | Preuzmi >>

PRAVILNIK O POSTUPANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE “OSIGURANJE GARANT” D.D. U VEZI SA PRITUŽBAMA - Novo | Preuzmi >>

DOPUNSKI USLOVI ZA OSIGURANJE VOZAČA, PUTNIKA I RADNIKA OD POSLJEDICANESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE) UZ OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA   - Novo | Preuzmi >>

NAPOMENA:
Za prijavu nematerijalne štete nema poseban šablon nego se ista prijavljuje putem jedinstvene prijave sa prilaganjem adekvatne medicinkse dokumentacije navedene u „spisak dokumentacije“