Osiguranje transporta

osiguranje transporta 1 1

Mi Vam nudimo osiguranje odgovornosti drumnskog prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz u domaćem i međunarodnom prevozu.

Roba koje se transportuje izložena je brojnim rizicima i to bez obzira na vrstu prevoznog sredstva. Kako ne bi bili prinuđeni da sami snosite troškove u slučaju da se ostvari neki od rizika osigurajte robu koju prevozite. Na taj način dio ili ukupan iznos troškova saniranja nastalih šteta snosi Vaš osiguravač. 

Mi Vam nudimo osiguranje odgovornosti drumnskog prevoznika za štete na robi primljenoj na prevoz  u domaćem i međunarodnom prevozu. 

U zavisnosti od obima pokrića, polisu je moguće ugovoriti kao:

1. Osnovni rizici:

– saobraćajna nezgoda prevoznog sredstva

– požar i eksplozija

2.  Svi rizici:

• lom i mehaničko ošteđenje osiguranih stvari,

• rasipanje ili curenje vode usljed oštećenja spoljne transportne ambalaže,

• pokisnuće u zatvorenim prevoznim sredstvima;

• rđa, oksidacija,

• dodir sa drugim robama na istom prevoznom sredstvu …

Odabir obima rizika koji želite osigurati zavisi od Vas.