Putničko zdravstveno osiguranje

putnicko 1

“Osiguranje Garant” d.d. nudi putničko zdravstveno osiguranje u saradnji sa međunarodno priznatim asistentskim kompanijama: „Assistance CORIS“ d.o.o. Ljubljana, „CORIS Assistance“ d.o.o Beograd i „ORCIS“ d.o.o. Ljubljana.

Bogatim programom putničkog zdravstvenog osiguranja nudimo pokriće brojnih rizika kojima možete biti izloženi prilikom boravka u inostranstvu. Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim medicinskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbjedite sebi putničko zdravstveno osiguranje.

Osnovno osiguravajuće pokriće putničkog zdravstvenog osiguranja odnosi se na: 

  • troškove liječenja osiguranika koje je medicinski neophodno zbog oboljenja ili nesrećnog slučaja koji je nastao za vrijeme boravka osiguranika u inostranstvu,
  • troškove medicinski neophodnog i propisanog prevoza iz strane zemlje u BiH (limit 10.000KM),
  • troškove prevoza posmrtnih ostataka osiguranika u BiH, odnosno zemlju prebivališta (limit 10.000KM) i
  • troškove ukopa osiguranika u mjestu smrti u inostranstvu. (limit 10.000KM).

U skladu sa svrhom svog boravka u inostranstvu, a uz odgovarajuću doplatu premije, možete ugovoriti i pokriće osiguranja za sportske rizike, uključujući i skijanje, kao i za privremeni rad u inostranstvu.

Našim programom putničkog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti i pokriće rizika za COVID-19. 

Uz doplatu premije za rizik COVID-19 obezbjedili ste pokriće za:

  • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlaštenog ljekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2;
  • troškove nabavke lijekova u vanbolničkom liječenju za slučaj potvrđene infekcije i
  • troškove kliničkog liječenja u skladu sa Uslovima za osiguranje putničkog zdravstvenog osiguranja.

Brojne izazove na putovanju u inostranstvo nije moguće predvidjeti ili izbjeći, zato se, često, potrebno i dodatno zaštiti i još veću sigurnost obezbjediti kroz ugovaranje dopunskih rizika uz osnovno putničko zdravstveno osiguranje, a mi nudimo:

  • osiguranje od rizika otkaza putovanja,
  • osiguranje prtljaga i
  • osiguranje putnika od nezgode.

Putničko zdravstveno osiguranje moguće je ugovoriti na tri načina:

INDIVIDUALNO, kada polisa glasi na ime osiguranika.

PORODIČNO, kada polisa glasi na sve članove porodice (roditelji do navršenih 65 godina života i djeca do navršene 21 godine života).

GRUPNO, kada se uz polisu prilaže spisak članova grupe (grupu čine najmanje tri lica).

U pogledu starosne granice osigurati se mogu osobe do navršenih 80 godina života, s tim da se za osobe starije od 65 godina plaća dodatna premija.