Kasko
Osiguranje

kasko 1

Kupovinom polise autoodgovornosti zaštitili ste tuđu imovinu ali kako da zaštitite svoju?

Učinite to tako što ćete kupiti polisu kasko osiguranja u svim poslovnim jedinicama Garant Osiguranja . Kupovinom ove polise ostvarujete pravo na naknadu materijalne štete u saobraćajnoj nezgodi čak i kada je nezgoda prouzrokovana Vašom krivicom.

Ukoliko imate samo osnovnu polisu osiguravajuće zaštite, štete nastale na Vašem vozilu neće biti nadoknađene (ukoliko ste Vi krivac) ili će nadoknada zavisiti od toga da li uzročnik saobraćajne nesreće poseduje adekvatnu zaštitu – polisu autoodgovornosti.

Uz kasko osiguranje ostvarićete pravo na naknadu štete i u slučaju kada je šteta prouzrokovana:

  • padom ili udarom nekog predmeta,
  • elementarnom nepogodom (poplava, bujica, udar groma, oluja, grad, odron zemljišta, snježna lavina…),
  • požarom,
  • eksplozijom…

Posebna pogodnost kasko osiguranja je u činjenici da Vam pruža i mogućnost da svoja motorna vozila zaštitite od rizika krađe.

Osiguranje GARANT d.d. nudi više varijanti kasko osiguranja vozila a sve u skladu sa Vašim željama i mogućnostima. Ukoliko se odlučite za kasko osiguranje sa franšizom, tj. učešćem u šteti, pri samoj kupovini polise platićete manju premiju, ali isto tako morate znati da ukoliko se šteta dogodi dio troškova snosite i Vi. Ugovaranjem potpunog kasko osiguranja cjelokupan iznos štete pada na osiguravajuću kuću čiju ste polisu kupili. Osiguranje Garant Vam nudi i mogućnost izbora načina plaćanja premije osiguranja – u cjelini ili na rate.