Osiguranje Garant d.d.

garant osig. zgrada

”Osiguranje garant” dd Brčko je dobilo Rješenje Agencije za osiguranje dana 28.10.2013. po kojem je društvo dobilo dozvolu za rad, za obavljanje poslova osiguranja.


Dana 07.11.2013. godine ”Osiguranje garant” je upisano u sudski registar Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.
Puni naziv društva glasi: DRUŠTVO ZA OSIGURANJE ”OSIGURANJE GARANT” DIONIČKO DRUŠTVO,
BRČKO. Skraćena oznaka firme: ”Osiguranje garant” dd Brčko. Sjedište firme je: Banjalučka 54, Brčko, Brčko
distrikt.
Rješenjem o registraciji Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH od 27.04.2021. godine izvršen je upis povećanja
kapitala Društva tako da aktuelni upisani i uplaćeni kapital iznosi 7.000.000,00 KM.
Društvo je, pored direkcije sa sjedištem u Brčkom organizovano u još 9 gradova u Republici Srpskoj: Banja Luka,
Bijeljina, Doboj, Zvornik, Laktaši, Šamac, Istočno Sarajevo, Foča i Mrkonjić Grad. U navedenim gradovima u RS
imamo svoje poslovne jedinice i zaposlene radnike. Društvo ima 33 zaposlena radnika.