osiguranje garant logo w

Osiguranje i registracija motornih vozila.

Brčko

osiguranje motornih vozila

Osiguranje i registracija motornih vozila

Da bi se zaštitili učesnici saobraćajnih nezgoda, kao i njihova imovina, vlasnici motornih vozila moraju zaključiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti

Osiguranje motornih vozila

Osnovni pojmovi koje treba poznavati kada je u pitanju obavezno autoosiguranje jesu da je autoosiguranje vrsta obaveznog osiguranja autoodgovornosti regulisana određenim zakonskim aktima.

Štete koje nastanu upotrebom motornog vozila ka trećim licima I njihovoj imovini, u domaćem i
međunarodnom drumskom saobraćaju bivaju pokrivene ovim vidom osiguranja.

Premija osiguranja zavisi od vrste vozila koje se osigurava, perioda pokrića, snage motora, zapremine motora, namjene i drugih tehničkih karakteristika vozila.

Zaključivanje ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti je zakonom propisana obaveza koja ima za cilj da osigura naknade šteta nastalih kao posljedica saobracajnih nezgoda.

Da bi se zaštitile žrtve saobracajnih nezgoda, kao i njihova imovina, vlasnici motornih vozila moraju zakljuciti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti.

Kupovinom polise osiguranja od autoodgovornosti Vi osiguravate Vašu odgovornost prema žrtvama saobraćajne nezgode koja je izazvanaVašom nepažnjom i krivicom.

Nastalu štetu umjesto Vas će isplatiti osiguravajuće društvo sa kojim ste zaključili polisu osiguranja.

Polisa osiguranja je dokument koji izdaju osiguravajuće kuće i on dokazuje da je sa osiguranikom ugovoreno pokriće budućih štetnih događaja prouzrokovane upotrebom vozila.

Izbor kvalitetne osiguravajuće kuće je Vaša odgovornost jer samo tako možete biti sigurni da će žrtve Vaše nepažnje dobiti pravičnu nadoknadu za štetu koju ste Vi prouzrokovali.

Registracija motornih vozila

Registracija vozila je proces produženja važenja saobraćajne dozvole. Zakonom se nalaže da motorna i priključna vozila jedino mogu legalno učestvovati u saobraćaju ako su registrovana i imaju važeću saobraćajnu dozvolu. Da bi se vozilo registrovalo neophodno je izvršiti tehnički predgled vozila ( utvrditi tehniču i drugu ispravnost vozila ), zaključiti polisu osiguranja, uplatiti druge zakonom propisane takse i predati tu svu dokumentaciju kod nadležnog organa za produženje
registracije vozila.

Kada registrujete vozilo, dobijate saobraćajnu dozvolu, vlasnička dozvolu, stiker naljepnicu I registarske tablice. Uzmite u obzir da se registrovati mogu samo ona vozila koja su tehnički ispravna, što se utvrđuje na stanicama za tehnički pregled vozila.

Kada je obvezno odraditi tehnički pregled?

Bez obzira jeste li vlasnik ili korisnik novog ili polovnog vozila, Vi ste obvezni izvršiti tehnički pregled Vašeg vozila. Prije odlaska na tehnički pregled trebate voditi računa o neplaćenim kaznama nastalim saobraćajnim prekršajima!

Ako kojim slučajem i imate neplaćenih kazni, naši zaposleni će za Vas prilikom podnošenja zahtjeva dobiti listing Vaših neplaćenih saobraćajnih prekršaja i obavijestiti Vas o istim. Tek kada ih platite možete izvršiti registraciju vašeg vozila kod nadležnog organa ali Vas to ne sprečava da izvršite tehnički pregled vozila i zaključite polisu osiguranja. To naravno ne znači da možete koristiti Vaše vozilo u saobraćaju ako Vam je istekla registracija.

Homologacija motornih vozila

Za sva polovna vozila koje se uvoze u BiH, pored carinjenja potrebno je izvršiti i postupak kontrolisanja polovnog vozila iz uvoza, tzv. homologacija.

Homologacija predstavlja postupak ocjenjivanja i utvrđivanja da li određeno vozilo u cjelini, ili neki njegov dio ili oprema, odgovara zahtjevima ECE pravilnika, odnosno EEC direktive.

Pri homologaciji vozila, odnosno dijelova i opreme vozila, ispituju se i potvrđuju se uređaji bitni za
bezbjednost vozila, kao i uređaji od kojih zavisi ekološki kvalitet vozila: u takve spadaju:

  • uređaji bitni za aktivnu bezbjednost vozila (kočnice, upravljački mehanizam, svjetla, signalni
    uređaji, pneumatici i sl),
  •  zapasivnu bezbjednost vozila (sigurnosni pojasevi, sjedišta za djecu,unutrašnjaoprema,
    protivpožarna zaštita i sl.),
  • za opštu bezbjednost vozila (zaštita od neovlašćene upotrebe i sl.) i za ekološki kvalitet
    vozila (toksična izduvna emisija, buka, radiofrekvencijske smetnje i sl.)